Granty MHMP žadatelé.csv

URL: https://storage.golemio.cz/ckan/granty/granty_csv/Granty_MHMP_zadatele.csv

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Seznam dotací a grantů poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy financovaných od roku 2006.

Zdroj: Granty MHMP - žadatelé od roku 2006

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát text/csv
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2006-01-01