Investiční akce MČ Praha 11 v MŠ a ZŠ

Datová sada obsahuje informace o investičních akci MČ v základních a mateřských školách zřízených MČ Praha 11.

Struktura dat - Pořadové číslo, název akce, oblast, odhad ceny, status projektu, fáze rozpracovanosti, rok dokončení

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Bc. Soňa Řeháčková-Muzikářová
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 25 Duben 2022, 09:45 (UTC)
Vytvořeno 1 Červenec 2020, 20:39 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území VUSC
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379