Digitální model terénu - rastr

Digitální model terénu (DMT) modeluje zemský povrch ve smyslu holéhopovrchu bez ohledu na vegetaci a lidské výtvory jako jsou budovy, mosty apod. Současný DMT Prahy byl vytvořen z leteckého snímkování 2010 a koncipován pro úroveň podrobnosti map měřítka 1 : 5 000.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Správce Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Naposledy aktualizováno 28 Prosinec 2021, 06:00 (UTC)
Vytvořeno 20 Říjen 2015, 08:59 (UTC)
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31
Typ územního prvku RÚIAN KR
Kód územního prvku RÚIAN 31
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/5429
Odkaz na dokumentaci datové sady http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=6E9A6D83-5F66-4B06-ABB5-CE8E773A811C