PanGeo

Vrstva PanGeo zobrazuje území náchylné k svahovým a povrchovým nestabilitám na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na základě časové řady satelitních radarových dat a dostupných archivních geologických dat v roce 2013. Vrstva je výsledkem projektu „PanGeo: Enabling Access to Geological Information“, www.pangeoproject.eu, Analýza byla provedena v roce 2013 na základě různých zdrojů dat: "Radarová metoda PSI" z časové řady mezi léty 1992 až 2005; "Terénní měření" z databází ČGS, poslední aktualizace z roku 2013; "Archivní a převzaté potenciální nestability" z databází ČGS, poslední aktualizace 2013.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Česká geologická služba - Geofond
Správce Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Lejsková Karolina Mgr.)
Naposledy aktualizováno 8 Září 2020, 16:00 (UTC)
Vytvořeno 23 Červen 2016, 14:54 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31
Typ územního prvku RÚIAN KR
Kód územního prvku RÚIAN 31
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/5429
Odkaz na dokumentaci datové sady http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=CADDEA31-B958-4D6B-B362-402994572410