Vyjmenové stacionární zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2

Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, REZZO 2 = zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP. Součty emisí za jednotlivé zdroje celkem. Rok zpracování 2017, stav dat 2016. Aktualizováno ročně, Data zpracovaná firmou O.Hrubý - HO Base

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor HO Base (Ing. Otakar Hrubý)
Správce Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Naposledy aktualizováno 8 Září 2020, 16:03 (UTC)
Vytvořeno 11 Listopad 2016, 05:08 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31
Typ územního prvku RÚIAN KR
Kód územního prvku RÚIAN 31
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/5429
Odkaz na dokumentaci datové sady http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=251ED369-2721-46FC-AA2B-DEEC0D372D92