Vymezení zastavitelného území (územní plán)

Vymezení zastavitelného území (územní plán).- zastavitelné území;- nezastavitelné území.Zastavitelné území může být zastavěno trvalými stavbami všeho druhu, odpovídajícími funkčnímu využití, jež je stanoveno územním plánem. Nezastavitelné území nelze zastavět trvalými ani dočasnými stavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních staveb, liniových a plošných staveb technického vybavení, účelových staveb sloužících provozu a údržbě příslušného funkčního využití a ostatních staveb uvedených v legendě jednotlivých funkčních ploch územního plánu. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Správce Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Naposledy aktualizováno 8 Září 2020, 16:03 (UTC)
Vytvořeno 20 Říjen 2015, 08:58 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa
URI souvisejícího geografického území http://ruian.linked.opendata.cz/resource/kraje/31
Typ územního prvku RÚIAN KR
Kód územního prvku RÚIAN 31
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/5429
Odkaz na dokumentaci datové sady http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=B77C12FC-E375-4919-8A70-5BA0C4F52DB0