Kalendář akcí MHMP

Akce (semináře, konference, jarmarky, kulturní, společenské, sportovní apod.) organizované či související s MHMP

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Ing. Jiří Kuneš
Naposledy aktualizováno 1 Listopad 2021, 16:52 (UTC)
Vytvořeno 1 Listopad 2021, 16:52 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P3D
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC https://publications.europa.eu/resource/authority/una/com-web-presence/0303e72fda
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Kalendar_akci_MHMP.documentation.html