Průjezdy cyklistů (Na kole Prahou)

Směrové počty průjezdů cyklistů (uživatelů aplikace Na kole Prahou). Data za 2017 a 2018. Data za 2017 jsou s agregací na hodinové úseky, data za 2018 jsou s agregací na jednotlivé časové intervaly dne (0:00-7:00, 7:00-10:00, 10:00-16:00, 16:00-20:00 a 20:00-23:59). Data za 2018 jsou navíc rozdělena na pracovní a nepracovní dny. Aplikaci lze nalézt na https://nakoleprahou.cz

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Operátor ICT a. s.
Naposledy aktualizováno 19 Květen 2021, 09:33 (UTC)
Vytvořeno 18 Červen 2018, 16:31 (UTC)
Poskytovatel dat Magistrát hlavního města Praha
Periodicita aktualizace 1 ročně
Odkaz na dokumentaci datové sady https://golemio.docs.apiary.io/#introduction/cyklodoprava/na-kole-prahou