Návštěvnost portálu otevřených dat HMP

Návštěvnost jednotlivých datových sad. Data jsou aktualizovaná 1x za hodinu.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Operátor ICT, a.s. (Daniel Staněk)
Verze 2.0
Naposledy aktualizováno 7 Červenec 2022, 01:04 (UTC)
Vytvořeno 5 Únor 2021, 10:28 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P1D
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19