Odměny členů Zastupitelstva HMP 2021

Roční výše odměn za výkon funkce člena Zastupitelstva HMP

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Mgr. Tomáš Pištěk
Naposledy aktualizováno 11 Říjen 2022, 07:53 (UTC)
Vytvořeno 11 Říjen 2022, 07:53 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/5501
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/odmeny_ZHMP_2021/Odmeny_ZHMP_2021.documentation.html
Dotčené časové období od 2021-01-01
Dotčené časové období do 2021-12-31