Faktury 2015

Exportováno: z IS GORDIC software - KDF, typ pohledu: Všechny knihy v aktuálním roce.

Soubory obsahují přehled všech doručených (dodavatelských) faktur v období od 01.01.2015 do 31.12.2015 s uvedením smluvního partnera, částky a specifikací předmětu smluvního vztahu. Zdrojem je evidence informačního sytému GINIS - modul KDF (kniha došlých faktur). Protože uvedený modul je provázán s dalšími moduly a evidencemi, podle povahy smluvního vztahu (rámcová smlouva, objednávka s jednorázovým nebo opakovaným plněním apod.) může být specifikace předmětu smluvního vztahu vyjádřena u jednotlivých položek různými způsoby, přesně tak, jak je zaznamenána v informačním systému GINIS, a to buď verbálním popisem nebo odkazem na související smlouvu nebo jiný související soubor.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Vít Eliáš
Správce Vít Eliáš
Naposledy aktualizováno 13 Duben 2021, 09:36 (UTC)
Vytvořeno 13 Listopad 2015, 10:34 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Poskytovatel dat MČ Praha 6
URI souvisejícího geografického území http://linked.opendata.cz/resource/region/CZ0100
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 60
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7215
Dotčené časové období od 2015-01-01
Dotčené časové období do 2015-09-14