Faktury 2016

Exportováno: z IS GORDIC software - KDF, typ pohledu: Všechny knihy v aktuálním roce.

Soubory obsahují přehled všech doručených (dodavatelských) faktur v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 s uvedením smluvního partnera, částky a specifikací předmětu smluvního vztahu. Zdrojem je evidence informačního sytému GINIS - modul KDF (kniha došlých faktur). Protože uvedený modul je provázán s dalšími moduly a evidencemi, podle povahy smluvního vztahu (rámcová smlouva, objednávka s jednorázovým nebo opakovaným plněním apod.) může být specifikace předmětu smluvního vztahu vyjádřena u jednotlivých položek různými způsoby, přesně tak, jak je zaznamenána v informačním systému GINIS, a to buď verbálním popisem nebo odkazem na související smlouvu nebo jiný související soubor.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Vít Eliáš
Správce Vít Eliáš
Naposledy aktualizováno 8 Září 2020, 15:50 (UTC)
Vytvořeno 24 Únor 2017, 12:32 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Poskytovatel dat ÚMČ Praha 6
Dotčené časové období od 2016-01-01
Dotčené časové období do 2016-12-31