Faktury 2018

Exportováno: z IS GORDIC software - KDF, typ pohledu: Všechny knihy v aktuálním roce.

Soubory obsahují přehled všech doručených (dodavatelských) faktur v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 s uvedením smluvního partnera, částky a specifikací předmětu smluvního vztahu. Zdrojem je evidence informačního sytému GINIS - modul KDF (kniha došlých faktur). Protože uvedený modul je provázán s dalšími moduly a evidencemi, podle povahy smluvního vztahu (rámcová smlouva, objednávka s jednorázovým nebo opakovaným plněním apod.) může být specifikace předmětu smluvního vztahu vyjádřena u jednotlivých položek různými způsoby, přesně tak, jak je zaznamenána v informačním systému GINIS, a to buď verbálním popisem nebo odkazem na související smlouvu nebo jiný související soubor..

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Vít Eliáš
Správce Vít Eliáš
Naposledy aktualizováno 26 Únor 2021, 08:17 (UTC)
Vytvořeno 26 Únor 2021, 08:17 (UTC)
Poskytovatel dat ÚMČ Praha 6
Dotčené časové období od 2018-01-01
Dotčené časové období do 2018-12-31