Prehled_faktur_2020.csv

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/5cda23b7-e783-4225-ab83-0dcb24a3fe66/resource/1da5e86e-888c-4a9d-b7c1-f87e0258d855/download/c73156c9-873e-4236-ae07-137ec657e664-prehled_faktur_2020.csv

Soubory obsahují přehled všech doručených (dodavatelských) faktur v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 s uvedením smluvního partnera, částky a specifikací předmětu smluvního vztahu. Zdrojem je evidence informačního sytému GINIS - modul KDF (kniha došlých faktur). Protože uvedený modul je provázán s dalšími moduly a evidencemi, podle povahy smluvního vztahu (rámcová smlouva, objednávka s jednorázovým nebo opakovaným plněním apod.) může být specifikace předmětu smluvního vztahu vyjádřena u jednotlivých položek různými způsoby, přesně tak, jak je zaznamenána v informačním systému GINIS, a to buď verbálním popisem nebo odkazem na související smlouvu nebo jiný související soubor..

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Březen 24, 2021
Vytvořeno Březen 24, 2021
Formát text/csv