Faktury 2020

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/5cda23b7-e783-4225-ab83-0dcb24a3fe66/resource/2620fae9-21fb-439f-9f3b-11c935769c37/download/57c7c681-a3fc-4c72-bc67-58317447cb67-prehled_faktur_2020.csv

Soubory obsahují přehled všech doručených (dodavatelských) faktur v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 s uvedením smluvního partnera, částky a specifikací předmětu smluvního vztahu. Zdrojem je evidence informačního sytému GINIS - modul KDF (kniha došlých faktur). Protože uvedený modul je provázán s dalšími moduly a evidencemi, podle povahy smluvního vztahu (rámcová smlouva, objednávka s jednorázovým nebo opakovaným plněním apod.) může být specifikace předmětu smluvního vztahu vyjádřena u jednotlivých položek různými způsoby, přesně tak, jak je zaznamenána v informačním systému GINIS, a to buď verbálním popisem nebo odkazem na související smlouvu nebo jiný související soubor..

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Únor 26, 2021
Vytvořeno Únor 26, 2021
Formát text/csv
Dotčené časové období od 01.01.2020
Dotčené časové období do 31.12.2020