Přehled hlasování ZMČ Praha 6 - volební období 2014-2018

Soubory obsahují přehled o výsledcích všech hlasování na jednání Zastupitelstva městské části Praha s jmenovitým uvedením, kdo hlasoval pro, proti a kdo se hlasování zdržel. Podkladem je generovaný výstup hlasovacího systému. Hlasování s uvedením názvu projednávaného bodu je meritorní hlasování o přijímaném usnesení (v případě více hlasování u projednávaného bodu je zpravidla poslední v pořadí), hlasování bez uvedení názvu znamená hlasování o vznesených protinávrzích, hlasování označené jako "pomocné" představuje hlasování o procedurálních otázkách.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Vít Eliáš
Správce Vít Eliáš
Naposledy aktualizováno 8 Září 2020, 15:58 (UTC)
Vytvořeno 21 Říjen 2015, 09:49 (UTC)
Poskytovatel dat MČ Praha 6
Periodicita aktualizace R/P1M
URI souvisejícího geografického území http://linked.opendata.cz/resource/region/CZ0100
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 60
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7215
Dotčené časové období od 2014-10-01