Přehled investičních akcí a velkých oprav mateřských a základních škol.

Soubory obsahují přehled všech investičních akcí a velkých oprav realizovaných v mateřských a základních školách zřizovaných MČ Praha 6 v období od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2015 s uvedením názvu školského zařízení, stručným popisem realizované akce, rok realizace, náklady na akci včetně DPH a typem akce (v rozlišení na investiční akce a velké opravy). Zdrojem je interní evidence OŠKS ÚMČ Praha 6 realizovaných investic a oprav základních škol a mateřských škol.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Mgr. Luděk Soustružník
Správce Vít Eliáš
Naposledy aktualizováno 13 Duben 2021, 09:39 (UTC)
Vytvořeno 9 Březen 2016, 10:58 (UTC)
Odkaz na podmínky užití http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero
Poskytovatel dat MČ Praha 6
Periodicita aktualizace R/P1Y
Kód územního prvku RÚIAN 60
Dotčené časové období od 2001-1-1
Dotčené časové období do 2015-12-31