Pasport veřejného prostranství

"Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11 zpracoval a průběžně aktualizuje pasport pobytových veřejných prostranství na území MČ Praha 11 vhodných k regeneraci. Tento pasport slouží jako podklad při výběru veřejných prostranství, která by bylo vhodné revitalizovat nebo by bylo vhodné zde umístit sportoviště, dětské hřiště, dopravní hřiště, park apod.

Struktura dat – název lokality, katastrální území, dotčené pozemky, financování, participace s obyvateli, fáze regenerace (aktuální stav-PD, studie apod.)."

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Ing. Petr Skyva
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 25 Duben 2022, 09:15 (UTC)
Vytvořeno 5 Květen 2020, 15:10 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116