Plán veřejných zakázek MHMP nad 20. mil. Kč

Plán veřejných zakázek jednotlivých odborů MHMP, příp. městské policie HMP, s předpokládanou hodnotou nad 20 mil. Kč.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 8 Září 2020, 15:58 (UTC)
Vytvořeno 20 Únor 2020, 13:53 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P3M
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/c_163e1e96
Dotčené časové období od 2020-01-01