Počet opravených bytů HMP

Přehled opravených bytů za dané období v členění dle správních společností

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Mgr. Tomáš Trejtnar
Naposledy aktualizováno 16 Květen 2022, 06:23 (UTC)
Vytvořeno 21 Leden 2021, 12:18 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P1M
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/1690
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Pocet_opravenych_bytu_HMP.documentation.html
Dotčené časové období od 2020-01-01