Pocet_uvolněnych_bytu_HMP.csv

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/739d9aa5-db3b-4b48-952e-2304d6e13e62/resource/85a10eaf-1d73-4dea-9a54-872ccd96d6c5/download/47350bc4-3463-4c6d-b6fe-560fc545f5b3-pocet_uvolnnych_bytu_hmp.csv

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Počet uvolněných bytů za ukončené čtvrtletí

Zdroj: Počet uvolněných bytů HMP

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 15, 2020
Vytvořeno Září 15, 2020
Formát text/csv
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2020-04-01
Dotčené časové období do 2020-06-30
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Pocet_uvolnenych_bytu_HMP.schema.json