Počet žáků v ZŠ zřízených MČ Praha 11

Datová sada obsahuje informace o počtech žáků ve třídách (dle ročníků) v ZŠ zřízených MČ Praha 11.

Struktura dat - Název školy, IČO, Typ, adresa, třída, školní rok, počet tříd v ročníku, počet žáků

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Marcela Chábová
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 17 Květen 2022, 09:00 (UTC)
Vytvořeno 3 Červen 2020, 12:34 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116