DS_počet žáků v ZŠ.xlsx

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/3cd61270-f9cb-4da1-874f-5760740710e3/resource/d770295d-3173-47a1-9c98-8ced8ffc272c/download/5bca26f3-919b-48f1-b723-7a1cdd68463e-ds_poet-ak-v-z.xlsx

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Datová sada obsahuje informace o počtech žáků ve třídách (dle ročníků) v ZŠ zřízených MČ Praha 11. Struktura dat - Název školy, IČO, Typ, adresa, třída, školní rok, počet tříd v ročníku,...

Zdroj: Počet žáků v ZŠ zřízených MČ Praha 11

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2020-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31