Poplatek za komunální odpad MHMP dle účetní operace od 2022

Přehled předpisů a přijatých plateb poplatku za komunální odpad k datu účetní evidence - změna legislativy

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Bc. Martin Kotouč
Naposledy aktualizováno 30 Květen 2022, 06:49 (UTC)
Vytvořeno 30 Květen 2022, 06:49 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P1M
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/c_3bcff3bb
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/PKO2_dle_ucetni_operace.documentation.html
Dotčené časové období od 2022-01-01