PKO_dle_splatnosti.csv

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/4da278d8-d434-4263-b552-192682a8c598/resource/95478065-4613-4ce8-bcac-f42408b5ecd4/download/b79a1d91-6045-4bd2-a736-3f1aaf82812c-pko_dle_splatnosti.csv

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Přehled předpisů a přijatých plateb poplatku za komunální odpad k datu splatnosti.

Zdroj: Poplatek za komunální odpad MHMP dle splatnosti

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát text/csv
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2011-01-01
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/PKO_dle_splatnosti.schema.json