PKO_dle-splatnosti.xlsx

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/4da278d8-d434-4263-b552-192682a8c598/resource/9b547d8a-450b-4d35-b8ad-59334b9b1b02/download/dc1395c0-5bff-42bc-a20a-2734a1c75ab5-pko_dle-splatnosti.xlsx

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Přehled předpisů a přijatých plateb poplatku za komunální odpad k datu splatnosti.

Zdroj: Poplatek za komunální odpad MHMP dle splatnosti

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2011-01-01
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/PKO_dle_splatnosti.schema.json