Přehled volných nebytových prostor MČ Praha 11

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu. Informace DS Ulice - číslo popisné - prostor - m2 - typ prostoru - nabídková min. cena (v Kč) m2/rok. DS se aktualizuje 1xčtvrtetně.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Lenka Vedralová
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 17 Květen 2022, 09:21 (UTC)
Vytvořeno 18 Únor 2021, 14:54 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P4Y
URI souvisejícího geografického území VUSC
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379