Přehled výběrových řízení na úřad MČ Praha 11

Datová sada, která obsahuje seznam/přehled výběrových řízení na volná pracovní místa na ÚMČ Praha 11 v roce 2019, 2020.

Struktura data - pořadové číslo, odbor, název pozice, platová třída, měsíc zadání

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Olga Pristašová
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 29 Březen 2021, 12:41 (UTC)
Vytvořeno 22 Duben 2020, 19:49 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Dotčené časové období od 2021-01-01
Dotčené časové období do 2021-12-31