Prijate_faktury_2005.xml

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/acb0c836-1cbe-4cdb-8b05-f2509a1d6daa/resource/b93c85aa-a532-495e-98f2-fe4b598dc26f/download/5088ea76-a75e-4180-bf98-d7826a247298-prijate_faktury_2005.xml

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Uhrazené přijaté faktury MHMP za rok 2005.

Zdroj: Přijaté faktury MHMP 2005

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Únor 10, 2021
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát text/xml
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2005-01-01
Dotčené časové období do 2005-12-31
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Faktury_MHMP.schema.json