Prijate_faktury_2020.xml

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/ce9aa1b1-5b1e-478f-be4f-5f30ee7b7d23/resource/0d8138e8-8ab3-4c32-be8b-a32e5effd18e/download/aa488afb-092b-438d-910c-dfe0a14482d8-prijate_faktury_2020.xml

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Uhrazené přijaté faktury MHMP za rok 2020.

Zdroj: Přijaté faktury MHMP 2020

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát text/xml
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2020-01-01
Odkaz na schéma datového zdroje https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Faktury_MHMP.schema.json