Přijaté faktury OICT

Přijaté faktury a daňové doklady Operátora ICT, a.s.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Operátor ICT. a.s.
Naposledy aktualizováno 22 Září 2022, 14:06 (UTC)
Vytvořeno 22 Září 2022, 14:06 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Operátor ICT, a.s.
Periodicita aktualizace R/P1D
Klasifikace dle EUROVOC http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/957
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/oict-faktury/Faktury_OICT.documentation.html
Dotčené časové období od 2021-01-01