Publikační plán MHMP

Výčet, popis a termíny publikace datových sad MHMP

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Tereza Zrnová
Verze 3.0
Naposledy aktualizováno 30 Červen 2022, 08:16 (UTC)
Vytvořeno 19 Prosinec 2019, 14:00 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379
Dotčené časové období od 2020-01-01