Seznam čestných občanů MČ Praha 11

Seznam čestných občanů MČ Praha 11. Udělení v letech 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015-2020,2021

Struktura dat: Příjmení, Jméno, titul, rok, udělení ceny, zdůvodnění udělení ceny

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Pavlína Ušelová
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 25 Duben 2022, 09:39 (UTC)
Vytvořeno 3 Červen 2020, 13:00 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116