Seznam čestných občanství MČ Praha 11

URL: http://opendata.praha.eu/dataset/2972a297-94ee-4e49-84fc-c5ef522b064e/resource/9de8f364-162f-4926-be0d-cd1ee17ca798/download/4f750574-7f9a-4403-b5e9-2fc5b352a313-ds_estne-obanstvi_m-praha-11.xlsx

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Seznam čestných občanů MČ Praha 11. Udělení v letech 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 Struktura dat: Příjmení, Jméno, titul, rok, udělení ceny, zdůvodnění udělení ceny

Zdroj: Seznam čestných občanů MČ Praha 11

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2019-01-01
Dotčené časové období do 2019-12-31