Seznam dětských hřišť na území MČ Praha 11

• Číslo dětského hřiště je číslo ze seznamu dětských hřišť schválených Radou MČ Praha 11. Původní seznam obsahuje celkem 70 hřišť, ale 1 hřiště není ve správě OŽP a 1 není dětské, ale fitness hřiště. • WGS-84, zeměpisná šířka je souřadnice hřišť v souřadnicovém systému WGS-84 (kód EPSG 4326) a odkazuje na bod přibližně ve středu každého hřiště. • WGS-84, zeměpisná délka je souřadnice hřišť v souřadnicovém systému WGS-84 (kód EPSG 4326) a odkazuje na bod přibližně ve středu každého hřiště. • Umístění je slovní popis lokality, kde se hřiště nachází, a vychází také ze seznamu hřišť (kde tvoří spolu se zkratkou „DH“ název hřiště). • Parc. č. je parcelní číslo pozemku nebo pozemků, na kterých se hřiště nachází. Pokud je pozemků více, jsou zapsány ve stejné položce s oddělením čárkou a mezerou. Pro výstupní soubor s datovou sadou to není ideální (viz např. zde: https://opendata.gov.cz/standardy:csv:seznam-v-bu%C5%88ce), v případě potřeby můžeme hodnoty rozepsat do více řádků, pokud se to neprovede při konverzi automaticky. • K. ú. je katastrální území, které obsahuje výše uvedené pozemky. Obě položky uvádíme, protože jsou součástí seznamu a máme je tedy rovnou k dispozici. Protože ale v praxi nebudou patrně příliš využitelné, lze je případně z výsledné datové sady vypustit. • Herní prvky je seznam se slovním popisem jednotlivých herních prvků (pozn. zde by bylo rozepsání do více řádků problematické). Pokud není uveden žádný (u hřiště Chalupkova 1368), momentálně tam skutečně žádný není.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Ing. Jaromír Mareš
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 17 Září 2020, 12:39 (UTC)
Vytvořeno 17 Září 2020, 12:39 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území VUSC
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379
Dotčené časové období od 2020-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31