Seznam MŠ a ZŠ zřízených MČ Praha 11

Seznam mateřských a základních škol zřízených MČ Praha 11.

Struktura dat - IČO, název MŠ a ZŠ, typ, adresa, ředitel, zástupce, ředitele, telefon, e-mail, ID schránky, webové stránky

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Marcela Chábová
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 17 Květen 2022, 08:57 (UTC)
Vytvořeno 3 Červen 2020, 12:25 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116