Seznam MŠ a ZŠ MČ Praha 11.csv

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/9fae57d0-186c-4eae-96af-23730dd41a34/resource/cd74bf46-97bd-4272-bac1-4dd0f77d2163/download/2f4da4cb-0417-4c2d-b4ab-5d2a622b3e5b-konverze_ds_seznam-m-a-z-m-praha-11.csv

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Seznam mateřských a základních škol zřízených MČ Praha 11. Struktura dat - IČO, název MŠ a ZŠ, typ, adresa, ředitel, zástupce, ředitele, telefon, e-mail, ID schránky, webové stránky

Zdroj: Seznam MŠ a ZŠ zřízených MČ Praha 11

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát text/csv
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2020-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31