Seznam objektů MČ Praha 11

Datová sada obsahuje seznam objektů ve správě MČ Praha 11 na území MČ Praha 11.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 17 Květen 2022, 09:06 (UTC)
Vytvořeno 17 Květen 2022, 09:06 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území MP
Kód územního prvku RÚIAN 116