Seznam odpadkových košů a košů na psí exkrementy na území MČ Praha 11

Datová sada, která obsahuje informace o seznamu odpadkových košů na Praze 11. Městská část Praha 11 provozuje prostřednictvím Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 ( dále jen "OŽP") na Jižním Městě celkem 624 košů, z toho 412 odpadkových košů, 204 košů na psí exkrementy a 8 stojanů na pomůcky ke sběru psích exkrementů (stav ke dni aktualizace tohoto článku). Koše jsou umístěny na plochách veřejné zeleně svěřených do správy OŽP, jako jsou zejména parky, vnitrobloky nebo veřejná dětská a sportovní hřiště. Většina košů ve správě OŽP je standardního plastového typu, kovové koše na Centrálním parku byly umístěny v rámci jeho rekonstrukce Magistrátem hl. m. Prahy a na některých dalších místech (hřiště, revitalizované vnitrobloky apod.) jsou v provozu různé jiné dřevěné, kovové či plastové koše včetně atypických.

Struktura dat - Číslo koše, souřadnice Y, souřadnice X, zeměpisná šířka, zeměpisná délka, druh koše

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Ing. Jaromír Mareš
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 16 Květen 2022, 09:26 (UTC)
Vytvořeno 22 Duben 2020, 20:18 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379