Seznam okrsků a strážníků Městské policie MČ Praha 11

Seznam okrsků a strážníků Městské policie MČ Praha 11 - datová sada obsahuje: adresa okrsku či detašovaného pracoviště - evidenční číslo okrsku - mobil-telefon-úřední hodiny-strážník-vymezení okrsku.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Pavlína Ušelová
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 17 Květen 2022, 09:09 (UTC)
Vytvořeno 21 Únor 2021, 13:54 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území MP
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379