Seznam příspěvkových organizací HMP

Seznam organizací s uvedením kontaktů a profilu zadavatele

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Bc. Lucie Horáková
Naposledy aktualizováno 27 Červenec 2022, 15:12 (UTC)
Vytvořeno 31 Leden 2022, 09:20 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P3M
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/4189
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Seznam_prispevkovych_organizaci_HMP.documentation.html
Dotčené časové období do 2021-12-31