Seznam veřejně přístupných sportovních hřišť na území MČ Praha 11

Popis jednotlivých sloupců: • Číslo sportovního hřiště je číslo ze seznamu sportovních hřišť schválených Radou MČ Praha 11. Původní seznam obsahuje ještě tzv. fitpark na Centrálním parku, ale ten je vyčleněn do samostatné datové sady Workout a fitness hřiště. V případě hřiště č. 7, Petýrkova u domu č. 1954, jsou pod stejným číslem uvedena 2 fyzicky oddělená hřiště, a proto je hřiště rozepsáno na 2 řádky (viz níže). • WGS-84, zeměpisná šířka je souřadnice hřišť v souřadnicovém systému WGS-84 (kód EPSG 4326) a odkazuje na bod přibližně ve středu každého hřiště. V případě hřiště č. 7, Petýrkova u domu č. 1954, jsou polohy obou dílčích fyzicky oddělených hřišť uvedeny na 2 samostatných řádcích. • WGS-84, zeměpisná délka je souřadnice hřišť v souřadnicovém systému WGS-84 (kód EPSG 4326) a odkazuje na bod přibližně ve středu každého hřiště. V případě hřiště č. 7, Petýrkova u domu č. 1954, jsou polohy obou dílčích fyzicky oddělených hřišť uvedeny na 2 samostatných řádcích. • Umístění je slovní popis lokality, kde se hřiště nachází, a odpovídá přesně seznamu hřišť. • Parc. č. je parcelní číslo pozemku nebo pozemků, na kterých se hřiště nachází. Pokud je pozemků více, jsou zapsány ve stejné položce s oddělením čárkou a mezerou. Pro výstupní soubor s datovou sadou to není ideální (viz např. zde: https://opendata.gov.cz/standardy:csv:seznam-v-bu%C5%88ce), v případě potřeby můžeme hodnoty rozepsat do více řádků (jako různé souřadnice u hřiště č. 7, viz výše), pokud se to neprovede při konverzi automaticky. • K. ú. je katastrální území, které obsahuje výše uvedené pozemky. Obě položky uvádíme, protože jsou součástí seznamu a máme je tedy rovnou k dispozici. Protože ale v praxi nebudou patrně příliš využitelné, lze je případně z výsledné datové sady vypustit. • Popis je slovní popis hřiště (sportovní hřiště nebo multifunkční sportovní hřiště). • Počet sportovišť je počet dílčích sportovišť na daném hřišti.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Ing. Jaromír Mareš
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 25 Únor 2021, 14:08 (UTC)
Vytvořeno 17 Září 2020, 12:36 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území VUSC
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379
Dotčené časové období od 2020-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31