Seznam veřejně přístupných sportovních hřišť na území MČ Praha 11

Datová sada obsahuje seznamy sportovních hřišť na území MČ Praha 11, která spravuje odbor životního prostředí MČ Praha 11.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Ing. Jaromír Mareš
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 25 Duben 2022, 09:27 (UTC)
Vytvořeno 17 Září 2020, 12:36 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území VUSC
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379