Seznam veřejně přístupných workout a fitness hřišť na území MČ Praha 11

Popis jednotlivých sloupců: • Číslo hřiště je číslo ze seznamu dětských, resp. sportovních hřišť schválených Radou MČ Praha 11. Hřiště v parku Křtinská v seznamech uvedeno není, a proto zde číslo nemá. • WGS-84, zeměpisná šířka je souřadnice hřišť v souřadnicovém systému WGS-84 (kód EPSG 4326) a odkazuje na bod přibližně ve středu každého hřiště. • WGS-84, zeměpisná délka je souřadnice hřišť v souřadnicovém systému WGS-84 (kód EPSG 4326) a odkazuje na bod přibližně ve středu každého hřiště. • Umístění je slovní popis lokality, kde se hřiště nachází, a odpovídá seznamům hřišť. • Parc. č. je parcelní číslo pozemku, na kterém se hřiště nachází. • K. ú. je katastrální území, které obsahuje výše uvedené pozemky. Obě položky uvádíme, protože jsou součástí seznamů a máme je tedy rovnou k dispozici. Protože ale v praxi nebudou patrně příliš využitelné, lze je případně z výsledné datové sady vypustit. • Popis je slovní popis hřiště (workout hřiště nebo fitness hřiště). • Počet sportovišť je počet dílčích sportovišť na daném hřišti. Položku lze případně taktéž vypustit.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Pavlína Ušelová
Správce Ing. Jaromír Mareš
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 25 Únor 2021, 14:05 (UTC)
Vytvořeno 17 Září 2020, 12:30 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území VUSC
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379
Dotčené časové období od 2020-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31