Seznam veřejně přístupných workout a fitness hřišť na území MČ Praha 11

Datová sada obsahuje seznam workoutových a fitness hřišť na území MČ Praha 11, které spravuje odbor životního prostředí MČ Praha 11. Popis jednotlivých sloupců: • Číslo hřiště je číslo ze seznamu dětských, resp. sportovních hřišť schválených Radou MČ Praha 11. Hřiště v parku Křtinská v seznamech uvedeno není, a proto zde číslo nemá. • Popis je slovní popis hřiště (workout hřiště nebo fitness hřiště). • Počet sportovišť je počet dílčích sportovišť na daném hřišti. Položku lze případně taktéž vypustit.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor Pavlína Ušelová
Správce Ing. Jaromír Mareš
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 25 Duben 2022, 09:30 (UTC)
Vytvořeno 17 Září 2020, 12:30 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území VUSC
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379