Seznam veřejně přístupných workout a fitness ...

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/6a33cd25-77d8-41de-a82c-19cf6cb3bab3/resource/114c9abb-c466-4af9-9dea-69a6422ceeb5/download/29a03383-d416-42e8-9539-807b98f75a19-ds_workout-a-fitness-hit.xlsx

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Popis jednotlivých sloupců: • Číslo hřiště je číslo ze seznamu dětských, resp. sportovních hřišť schválených Radou MČ Praha 11. Hřiště v parku Křtinská v seznamech uvedeno není, a proto...

Zdroj: Seznam veřejně přístupných workout a fitness hřišť na území MČ Praha 11

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Říjen 19, 2020
Vytvořeno Říjen 19, 2020
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2020-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31