Statistika žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datová sada obsahuje statistiku přijatých žádostí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Struktura dat - rok, počet podaných žádostí o poskytnutí informace, počet podaných odvolání proti rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, opis podstatných částí každého rozsudky, výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona 106/1999 Sb., počet kladně vyřízených žádostí, nevyřízené žádosti z důvodu mlčenlivosti nebo zamítnuty, zamítnutí žádostí

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Pavlína Ušelová
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 25 Duben 2022, 09:45 (UTC)
Vytvořeno 3 Červen 2020, 12:49 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116