KONVERZE_DS_počet žádosí dle zákona 106_1999.csv

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/2c657e39-817b-48b0-978c-dc7a9498627b/resource/b1fd2433-0d0f-47c7-89e3-58b99ed811be/download/33f31cb7-11ac-4b3d-922e-b3285ae97543-konverze_ds_poet-adosi-dle-zakona-106_1999.csv

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Datová sada obsahuje statistiku přijatých žádostí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019. Struktura dat - rok, počet podaných žádostí o poskytnutí...

Zdroj: Statistika žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát text/csv
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2019-01-01
Dotčené časové období do 2019-12-31