Statistika žádostí dle zákona 106/1999 Sb.,

URL: https://opendata.praha.eu/dataset/2c657e39-817b-48b0-978c-dc7a9498627b/resource/c8b4a35b-618a-4de2-a104-6430f723daae/download/7663a90a-d693-4576-87c5-98a0a5f13d72-ds_poet-adosi-dle-zakona-106_1999.xlsx

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Datová sada obsahuje statistiku přijatých žádostí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019. Struktura dat - rok, počet podaných žádostí o poskytnutí...

Zdroj: Statistika žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Toto zobrazení zdroje není v tento okamžik k dispozici. Pro více informací klikněte zde.

Stáhnout zdroj

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Září 8, 2020
Vytvořeno Září 8, 2020
Formát application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Dotčené časové období od 2019-01-01
Dotčené časové období do 2019-12-31