Telefonní seznam zaměstnanců MČ Praha 11

Obsahuje základní informace o struktuře Úřadu městské části Praha 11 včetně kontaktů na zaměstnance a pracovníky úřadu. Struktura dat - Příjmení, Jméno, pozice, pracoviště, místnost, telefonní číslo, email

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj https://www.praha11.cz/cs/urad/otevrena-data.html
Autor Pavlína Ušelová
Správce Pavlína Ušelová
Verze 1.0
Naposledy aktualizováno 29 Březen 2021, 09:10 (UTC)
Vytvořeno 16 Červen 2020, 11:36 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat MČ Praha 11
Periodicita aktualizace R/P1Y
URI souvisejícího geografického území VUSC
Typ územního prvku RÚIAN MP
Kód územního prvku RÚIAN 116
Klasifikace dle EUROVOC http://eurovoc.europa.eu/7379
Dotčené časové období od 2020-01-01
Dotčené časové období do 2020-12-31