Veřejné osvětlení MHMP

Seznam a umístění veřejného osvětlení ve správě MHMP (bez MČ)

Data a zdroje

Tato datová sada neobsahuje data

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Romana Vaňousová
Naposledy aktualizováno 31 Březen 2022, 07:15 (UTC)
Vytvořeno 11 Prosinec 2020, 11:34 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P3M
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://data.europa.eu/cpv/cpv/34928500
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Verejne_osvetleni.documentation.html