Veřejné zakázky MHMP

Data o zadaných a ukončených veřejných zakázkách Magistrátu hl. m. Prahy, a to včetně veřejných zakázek zadávaných na výjimku ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, § 29 (ZZVZ) a zakázek malého rozsahu.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Správce Ing. et Ing. Jiří Hychta
Naposledy aktualizováno 2 Listopad 2021, 16:08 (UTC)
Vytvořeno 2 Listopad 2021, 16:02 (UTC)
Odkaz na podmínky užití https://data.gov.cz/podm%C3%ADnky-u%C5%BEit%C3%AD/neobsahuje-autorsk%C3%A1-d%C3%ADla/
Poskytovatel dat Magistrát hl. m. Prahy
Periodicita aktualizace R/P1D
Typ územního prvku RÚIAN VÚSC
Kód územního prvku RÚIAN 19
Klasifikace dle EUROVOC http://publications.europa.eu/resource/authority/dir-eu-legal-act/0630
Odkaz na dokumentaci datové sady https://storage.golemio.cz/ckan/mhmp/schema/Verejne_zakazky_MHMP.documentation.html
Dotčené časové období od 2020-09-01